Nhà lô phố - Chị Lan Anh - Thanh Trì/ Hà Nội - KIẾN TRÚC BBN