Nhà chị Tú Oanh - Trung Hòa, Cầu Giấy, HN - KIẾN TRÚC BBN