Nhà anh Phường - Thường Tín, Hà Nội - KIẾN TRÚC BBN