Nhà anh Minh - Văn Giang, Hưng Yên - KIẾN TRÚC BBN